Akadálymentes, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

iGlue (in4 Kft)

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió
Elektronikus Könyvkiadó

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Akadálymentes, szöveges felület 
Text-based, accessible interface
12942 dokumentum

Intermix Kiadó : Kárpátaljai magyar könyvek - katalógus, 1992-2012

Katalógusok, Könyvkiadás
könyvkatalógus, kárpátaljai magyar irodalom története, kiadó, Ungvár, Kárpátalja, 1992-2012

"Sors, megírva (A Magyar Írószövetség Kárpátaljai Írócsoportjának antológiája. Összeállította: Füzesi Magda). Az antológia szerzői: Balla D. Károly, Dupka György, Fodor Géza, Füzesi Magda, Horváth Sándor, Kecskés Béla, Nagy Zoltán Mihály, Sütő Kálmán, Vári Fábián László. 1992., 130 oldal"

URL: http://mek.oszk.hu/12300/12366   2014-01-29

"A való világ varázsainak mérnöke..." : Hatvan éves Fodor Géza

Határontúli magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom
kárpátaljai magyar irodalom, Fodor Géza (1950-), Kárpátalja

"Csak nézünk egyre a hószín égre fel
egy magasba írt haza légterébe
mely földerengő madárszívverésre
dérütötte fénnyel legbenn énekel"

URL: http://mek.oszk.hu/12300/12365   2014-01-29

Élmény és valóság : Rejtélyes élmények, avagy Barangolás az élet ismeretlen ösvényein / Remete Farkas László

Lelki jelenségek, Paratudományok, -jelenségek
emlékezés, képzelet, intuíció, lélektan, parapszichológia, ezoterika

"A közfelfogásban hatodik érzéknek nevezik azt a fajta érzékelést, amely NEM a fizikai érzékszervek segítségével történik. Másfajta meghatározás szerint a hatodik érzék egyfajta megérzésnek vagy előérzetnek tekinthető, amely az emberi agyban lejátszódó pszichikus folyamatok eredménye, amelyek racionális módon csak korlátozottam magyarázhatók."

URL: http://mek.oszk.hu/12300/12364   2014-01-29

Álom és valóság : Rejtélyes élmények, avagy Barangolás az élet ismeretlen ösvényein / Remete Farkas László

Lelki jelenségek
álom, álomfejtés, lélektan, parapszichológia, ezoterika

"A megvilágosodást okozó álmokra jellemzőek a tények és következtetések újszerű rendszere, az összefüggések sajátos logikai megközelítése, az expresszív képek és az erőteljes érzelmi hatás, a mérlegelés és megszégyenülés..., valamint az, hogy az ilyen álom rendkívül ritka."

URL: http://mek.oszk.hu/12300/12363   2014-01-29

A földreszállt pokol : Az Isonzo eposza / Pogány József

Európai országok történelme, Magyar történelem 1868-1918, Hadtörténet, Politikatörténet
első világháború, csata, Isonzó, Osztrák-Magyar Monarchia, Doberdó, Görz, Olaszország, 1914-1916

"A front északi része ellen irányul az első támadás. A Krn és a tolmeini hidfő az első cél. Ugyanekkor a Doberdon is hevesen viharzik a harc. Ez a bevezetés. A nagy csata dereka huszonegyedikén kezdődik. Ezen a napon van az első igazán nagyarányu gyalogsági harc, de a pokol már az első nap megnyilik."

URL: http://mek.oszk.hu/12400/12468   2014-01-29

Lemberg : Tíz hónap az orosz cárizmus uralma alatt / Pogány József

Európai országok történelme, Magyar történelem 1868-1918, Politikatörténet, Hadtörténet
első világháború, zsidóság, megszállás, politikai üldözés, ellenállási mozgalom, Lemberg, Osztrák-Magyar Monarchia, Galícia, Oroszország, Lengyelország, Ukrajna, 1914-1915

"A háboru elején Lemberg eleste jelentette a kudarcot, az orosz henger feltarthatatlan előregörgését, a háboru tizenegyedik hónapjában Lemberg visszavétele jelentette a diadalt, az orosz offenziva megtörését. Lemberg eleste jelentette Galicia orosz katonával való elözönlését, ... Magyarország inváziótól való félelmét."

URL: http://mek.oszk.hu/12400/12467   2014-01-29

Múltba nézek... : A borsodi - ózdvidéki ipar- és bányavasutak rövid története / Rónaföldi Zoltán

Vasút, Ipartörténet, Szénbányászat, Ipartörténet, Helytörténet, helyismeret
iparvasút, vasút, bányászat, Ózd, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 19-20. sz.

"A borsodi, nógrádi, gömöri területeken számos olyan vasútállomás volt, amelyre a kisvasutak, bányavasutak rászállítottak. Így már töretlenül fejlődhettek a kohók, bányák, mert a szállítási probléma megoldódott. A kisvasutak esetében, ha a kapacitás nem volt elég, akkor ... rövid úton megoldották a normál nyomtávra való pályaátépítést."

URL: http://mek.oszk.hu/12300/12362   2014-01-28

A Mesemondó / Sebestyén Gyula ; illusztrátor Löschinger Hugó

Klasszikus magyar irodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"Akkor fölkerekedett, és egy másik városba ment, onnan egy harmadikba, aztán tovább, tovább, az egész világban; de mindenütt csak ezt az öt mesét mondta el, mert többet nem tudott, s mikor kérték, hogy mondjon ujakat is, szomorúan a fejét csóválta és azt felelte: - Uj mesék már nincsenek; kiveszett a magjuk."

URL: http://mek.oszk.hu/12300/12361   2014-01-28

A keresztes lovagok : Történeti regény a XV. század elejéről / Henryk Sienkiewicz ; fordító Zigány Árpád

Klasszikus világirodalom
lengyel irodalom, 19-20. sz.

"Krakóban úgyszólván egyébről sem beszéltek, mint a háborúról. A legutolsó lovag is tudta, mekkora a keresztesek serege, hogy szoktak hadakozni, mily erősek a váraik. Mindenütt lázas sietséggel készülődtek, mintha a háború a küszöb előtt volna. Mazkónak ugyancsak tetszett ez a készülődés..."

URL: http://mek.oszk.hu/12300/12360   2014-01-28

A parasztkirály : Történeti regény a XVI. századból / Zigány Árpád ; illusztrátor Goró Lajos

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"A hold ragyogva bújt elő a felhők szakadozott foszlányai közül és besütött Kopó sátorába. A parasztkirály nyugtalanul, hánykolódva aludt a földön. Teste időnkint görcsösen összerándult, nagy melle lihegve zihált, arczát pedig fájdalmas vonaglás torzította el. Szenvedélye, boszúvágya, elfojtott dühe még álmában is gyötörte..."

URL: http://mek.oszk.hu/12300/12359   2014-01-28

Miss Grier 70 fontja : Regény / Edgar Wallace ; fordító Zigány Árpád

Klasszikus világirodalom, Szórakoztató irodalom, sci-fi
angol irodalom, krimi, 20. sz.

"A leány teljesen össze volt törve - igazi idegroncs volt - oly közel a hisztériás rohamhoz, hogy szinte már eszelősnek látszott: de Tim tudta, érezte, hogy igazat mond... Egyszer, valamikor valóban lophatott hetven fontot s az erre való emlékezés lidércnyomásként ült a lelkén. Most pedig kitört belőle..."

URL: http://mek.oszk.hu/12300/12358   2014-01-28

A nevelő úr : Társadalmi életkép 3 felvonásban / Morócz Jenő, Telléry Gyula

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"Nagyságos asszonyom, az a feladat, melylyel csekélységemet megbizni kegyeskedtek, hogy tudniillik Margit kisasszonyt az érettségire előkészitsem, annyira megtisztelő reám nézve, hogy szinte félek, hogy azzal, amit mondani fogok, neheztelésüket vonom magamra."

URL: http://mek.oszk.hu/12300/12357   2014-01-28

Költemények : 1887-1892 / Morócz Jenő

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"Oh nem virágot kérek én,
A hír, dicsőség puszta lom.
Csak egyet kérek tőletek:
Hogy hallgassátok meg dalom!"

URL: http://mek.oszk.hu/12300/12356   2014-01-27                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

MDK
Magyar Digitális Képkönyvtár

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

LIBINFO
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár

 

iWiW:
Klub    Kereső

 

iGOOGLE:
RSS  Katalógus

 

iPAD:
Katalógus

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

 

AKADÁLYMENTES:
http://vmek.oszk.hu

 

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
mekmester.oszk.hu:8180/oai/oai

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2012.

 

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom